Perforar con alabardas, 1634/1635


Artistas / Creadores Jacques Callot (artista) Francés, 1592-1635


Francia
Francia